Welkom op de website van de familie Van Oosten - Borsboom

Deze website bevat informatie over de volgende aan elkaar gerelateerde families:

6 generaties
Van Oosten Sorry, jouw browser ondersteunt geen Java(tm).

Familie Van Oosten (± 1640 - heden)
stamvader Cornelis Arens

Familie Borsboom (± 1520 - heden)
stamvader Cornelis

Familie Van der Tog(h)t (± 1550 - heden)
stamvader Cornelis

Familie Hamers (± 1630 - heden)
stamvader Johannes

Familie Nolet (± 1560 - heden)
stamvader Cornelis

Overzichten van de samenhang tussen deze families

 

 

Op deze website vindt u genealogische gegevens van een aantal families. Het onderzoek is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gestart. Omdat gegevens over de familie Van Oosten van vóór 1640 niet te vinden waren is het onderzoek verder in de breedte voortgezet. Door dit aanvullende onderzoek werd bereikt dat voor de huidige generatie (klein) kinderen een vrij uitgebreide kwartierstaat kan worden samengesteld.

Doordat de vrouwelijke nakomelingen van Cornelis van Oosten (± 1640) vanaf de negende generatie veel belangstelling voor de "stamboom" hadden is ook in de richting van de "aangetrouwde" families onderzoek gedaan. Dit leidde toevalligerwijze tot de ontdekking dat er uitgebreide verbanden tussen een aantal families bestaan, deels waarschijnlijk ontstaan door de geringe mobiliteit in de onderzochte periode van onze voorouders. Van de verschillende verbanden tussen de families kunt u overzichten aantreffen op deze website.

Ook was het een verrassing dat aanvankelijk door ouders en grootouders ontkende familierelaties toch bleken te bestaan, zij het dat hiervoor teruggegaan moest worden tot omstreeks het jaar 1700.

Het onderzoek is jarenlang uitgevoerd door van Oosten en wordt nu voortgezet door zoon . Momenteel spitst het onderzoek zich toe op de families en .

Heeft u correcties of aanvullingen op bovenstaande gegevens, wilt u dit dan aan mij mailen.
Van de nog levende personen zijn uit oogpunt van privacy alleen de namen vermeld.
Volgens de Wet Registratie Persoonsgegevens heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden geschrapt. Als u opmerkingen hebt of als u wenst te worden geschrapt, neem dan contact op met de eigenaar van deze databank.

Valid XHTML 1.0! WeBBuddy Website Monitor